PUP Jasło

 • Informacje ogólne

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle:

 • Rynek 18
 • 38-200 Jasło
 • NIP: 685-10-10-970

Kontakt telefoniczny:

 • 13 446 34 92 - informacja
 • 13 446 50 83 - sekretariat;
 • 13 446 49 99 - oferty pracy;
 • 13 446 47 34 - administrator sieci komputerowej;

E-mail:

Fax:

 • 13 446 34 92;
 • 13 44 649 99 - oferty pracy.

 

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Godziny rejestracji osób bezrobotnych:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 14.30

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Jasło udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 19339

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl